Privacyverklaring

Allegrando, gevestigd aan Teisterbantstraat 8, 4012EG Kerk-Avezaath, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Allegrando

Teisterbantstraat 8

4012EG KERK-AVEZAATH

T: +31634697240

W: https://allegrando.nl//

Persoonsgegevens die wij verwerken

Allegrando verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

– Foto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Allegrando verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

– Burgerservicenummer (BSN)

– Biometrische gegevens

– Genetische gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rubenjetten.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Foto’s worden alleen gebruikt bij een Luisterkind-afstemming en worden maximaal drie maanden bewaard.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Allegrando verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Voor het uitvoeren van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Allegrando verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Allegrando neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Allegrando) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Allegrando bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit houdt in dat Allegrando jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zal behouden, gedurende de wettelijke periode van ten minste 15 jaar. De bewaartermijn van de Luisterkindafstemmingen is tevens 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Allegrando verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Allegrando gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Allegrando gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Allegrando en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rubenjetten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Allegrando wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Allegrando neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rubenjetten.nl. Allegrando heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Sociale media

Op de website van Allegrando staan links die leiden naar de websites van Sociale Media. De links staan onder andere weergegeven in de vorm van Social Media (share) buttons. Van de volgende Sociale Media heeft Allegrando buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacyverklaringen:

  • Facebook (van kracht op 26 juli 2022, recentste versie op datum van opstellen van deze privacyverklaring (24 september 2022))
  • Instagram (van kracht op 26 juli 2022, recentste versie op datum van opstellen van deze privacyverklaring (24 september 2022))
  • YouTube (van kracht op 10 februari 2022, recentste versie op datum van opstellen van deze privacyverklaring (24 september 2022))
  • LinkedIn (van kracht op 11 augustus 2020, recentste versie op datum van opstellen van deze privacyverklaring (24 september 2022))

Links

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.allegrando.nl of www.rubenjetten.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Diversen

Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en Allegrando behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijziging zullen op de website worden gepubliceerd.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens. Bekijk daarvoor de link : “Autoriteit Persoonsgegevens“.

Deze privacyverklaring is zorgvuldig opgesteld en geüpdatet op 24 september 2022.