Inclusie- en exclusiecriteria

Allegrando streeft ernaar om goede zorg te verlenen. Hiervoor zijn een aantal criteria beschreven. Deze criteria beschrijven wie er wel en niet aanspraak kan maken op zorg vanuit Allegrando. Bij de aanmelding of uit het intakegesprek wordt duidelijk of het voor Allegrando mogelijk is om wel of niet zorg te verlenen. 

Inclusiecriteria

  • Cliënten met stabiel psychiatrisch beeld.
  • Cliënten die uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor de zorgverlening van Allegrando, al dan niet via een gemachtigd vertegenwoordiger van de cliënt.
  • Vertegenwoordigers van psychiatrisch instabiele cliënten die met toestemming van deze cliënten zorg op afstand aanvragen bij Allegrando

 Exclusiecriteria 

  • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld, met risico op mogelijk onveilige en/of ongewenste gedragingen, die zonder handelingsbekwame vertegenwoordiger aanspraak willen maken op hulp van Allegrando.
  • Cliënten die de hulp van Allegrando nadrukkelijk niet willen accepteren, ongeacht psychiatrisch beeld.
  • Cliënten met een risico op inzet van onvrijwillige zorg
  • Cliënten voor wie specialistische handelingen nodig zijn, waaronder cliënten met een (hoog) complexe zorgvraag.